بنام خدا

 

رزومه مسعود معصومي

1- مشخصات فردي:

نام: مسعود

نام خانوادگي:معصومي 

سال تولد: 1349

شغل كنوني: کارشناس مسئول شهرسازی و معماری دفتر فني استانداري استان تهران

آدرس وب سايت: http://www.m-masoumi.com

آدرس پست الكترونيكي: m_masoumi33@yahoo.com

 

2- عضويت در تشكل هاي حرفه اي:

Description: *    عضو سراي اهل قلم.

Description: *    عضو خانه کتاب.

Description: *    عضو صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان، روزنامه نگاران  و هنرمندان.

Description: *    كارشناس رسمي دادگستري در رشته برنامه ریزی شهری( شهرسازی ).

Description: *    عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در رشته شهرسازی.

Description: *    عضو گروه تحقق تخلفات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان استانداری و ادارات تابعه.

Description: *    عضو جامعه شهرسازان ایران.

Description: *    عضو هیات مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهریار.

Description: *    عضو شورای سازمان میادین میوه و تره بار ملارد.

Description: *    نوآور تعریف پارك هاي چند عملكردي بصورت رسمي در ايران. پاركهاي چند عملكردي داراي دو عملكرد اصلي هستند. در مواقع بحران براي اسكان موقت و امداد و نجات و در مواقه عادي بعنوان پارك و فضاي سبز استفاده ميشوند.

Description: *    کارمند نمونه دفتر فنی استانداری در سال 1390.

 

 

3- تحصيلات دانشگاهي:

ليسانس: رشته جغرافـا و برنامه ريزي شهري _دانشگاه تبريز _ فارغ التحصيل بهمن ماه 1371

فوق ليسانس: رشته شهرسازي ( گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي ) - دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي- فارغ التحصيل بهمن ماه1378

عنوان رساله دوره كارشناسي ارشد: برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري منطقه اي - نمونه موردي استان همدان  1378

 

4- سوابق فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي

4-1 : نوع فعاليت: تاليف و نشر كتاب

عنوان كتاب چاپ شده: سابقه برنامه ريزي گردشگري در ايران

موضوع: برنامه ريزي ملي، شهري و منطقه اي گردشگري

وضعيت چاپ: منتشر شده

ناشر: انتشارات سميرا

شابك: 0-17-8955- 964- 978

 Description: D:\masomi\Front Page\Front Page\F Farsi\Back.JPG

4-2 : نوع فعاليت: تاليف و نشر كتاب

عنوان كتاب چاپ شده: درآمدي بر رويكردها در برنامه ريزي توسعه گردشگري محلي، شهري و منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي گردشگري

وضعيت چاپ: منتشر شده

ناشر: انتشارات سميرا

شابك: 7-21-8955-964-978

Description: D:\masomi\Front Page\Front Page\F Farsi\Dar 1.JPG   Description: D:\masomi\Front Page\Front Page\F Farsi\Dar 2.JPG

4-3 : نوع فعاليت: تاليف و نشر كتاب

عنوان كتاب چاپ شده: ماهيت گردشگري ( ابعاد اقتصادي،اجتماعي-فرهنگي ،سياسي و محيطي گردشگري )

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

وضعيت چاپ: در سال 1385 به چاپ رسيده است

ناشر: انتشارات پيك كوثر

شابك: X -4 -95736- 964  

Description: 1

 

4-4 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: رويكرد و فرايند برنامه ريزي فراگير بلند مدت توسعه گردشگري

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي گردشگري

چاپ شده در: مجموعه مقالات علمي و تخصصي شهرسازي و معماري  استان هاي كشور-كتاب نخست،مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري،تهران،1384صص 130-146.

 

4-5 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله : روز جهاني اسكان بشر - سال2004

موضوع: شهرسازي

چاپ شده در: نشريه ساخت و ساز،سال پنجم ، شماره 38 ، مهرماه 1383 ، صص60-62.

 وب سايت نشريه : http://www.ae-mag.com

 

4-6 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: گردشگري الكترونيك

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

چاپ شده در: نشريه صنعت حمل و نقل،مردادماه 1383 ، صص70-72.

وب سايت نشريه : www.iran-transportation.com  http://

 

4-7 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: نقد و بررسي رويكرد برنامه ريزي جامع در برنامه ريزي هاي شهري و منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري

چاپ شده در: نشريه ساخت و ساز،سال چهارم ، شماره 28 ، مهرماه 1382 ، صص60-66.

وب سايت نشريه : http://www.ae-mag.com

 

4-8 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: فرايند برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري

موضوع: برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري

چاپ شده در: نشريه ساخت و ساز،سال چهارم ، شماره 25 ، خردادماه 1382 ، صص65-69.

وب سايت نشريه : http://www.ae-mag.com

 

4-9 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: ماهيت محيطي فعاليت گردشگري

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

چاپ شده در: نشريه پيام سبز،سال دوم ، ديماه 81 ،شماره 12،صص36-37. و سال دوم، شماره13و14 ، بهمن و اسفند 81،صص22-23.

 

4-10 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: توانايي ها و تنگناهاي توسعه گردشگري استان همدان از ديدگاه توسعه منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي توسعه گردشگري

چاپ شده در: مجموعه مقالات همايش شناخت استعداد هاي بازرگاني- اقتصادي استان همدان،تهران،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،1378،صص 319-348.

 

4-11 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: مروري تطبيقي بر برنامه ريزي گردشگري در ايران و نمونه هايي از ساير كشورها

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي گردشگري

چاپ شده در: نشريه شوراها ، سال دوم، شماره 20 ، اسفند 1386، صص: 8-13.

 

4-12 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: ضرورت گنجانده دروس مرتبط با ساخت و ساز در مقاطع تحصيلي در ايران

موضوع: شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي

چاپ شده در: نشريه پيام نظام مهندسي ساختمان استان تهران شماره 7 شهريور 1387 دوره چهارم سال سيزدهم صص 37-41.

وب سايت نشريه : http://www.nezammohandesiteh.ir

 

4-13 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: نقد و بررسی مصوبه مورخ 5/5/88 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تفویض اختیار تصویب طرح های جامع نقاط شهری ، ( با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها).

موضوع: شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي- حقوق شهری

چاپ شده در: نشريه شوراها، سال چهارم تیرماه 1389- صص 32- 40.

 

 

4-14 : نوع فعاليت: تحقيق

عنوان تحقيق: نيازهاي اطلاعاتي در برنامه ريزي گردشگري منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي

توضيح: چاپ نشده است.

 

4-15 : نوع فعاليت: تحقيق

عنوان تحقيق: مجموعه سوالات اساسي در خصوص تشخيص الگوي گردشگري در برنامه ريزي گردشگري منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي گردشگري در گستره شهري و منطقه اي

توضيح: چاپ نشده است.

 

4-16 : نوع فعاليت: ترجمه و تحقيق

عنوان تحقيق: شاخص هاي توسعه شهري و منطقه اي

موضوع: شهرسازي

توضيح: چاپ نشده است.

 

4-17 : نوع فعاليت: تحقيق

عنوان تحقيق: گردشگري انتظار

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

توضيح: چاپ نشده است.

 

4-18 : نوع فعاليت: ترجمه و تحقيق

عنوان تحقيق: رويكرد مشاركت مردم در برنامهريزي توسعه گردشگري

موضوع: برنامه ريزي گردشگري شهري و منطقه اي

توضيح: چاپ نشده است.

 

 

 

5- عمده ترين سوابق حرفه اي

 

محل/سازمان اشتغال به كار

نوع همكاري

مدت همكاري

استانداري تهران

مسئول گروه شهرسازي و معماري

دفتر فني- حوزه معاونت امور عمراني

ارديبهشت ماه 1387 تا كنون

سازمان  ایرانگردی و جهانگردی

کارشناس گردشگری-  همکاری پاره وقت-

پاییز و زمستان 1380

استانداري تهران

كارشناس شهرسازي

دفتر فني- حوزه معاونت امور عمراني

آبان ماه 1379 تا ارديبهشت 1377

وزارت مسكن و شهرسازي

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن

http://www.icic.gov.ir

كارشناس تجزيه و تحليل داده و اطلاعات

8/1376 تا 8/1379

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

همکاری پاره وقت در تهیه طرح ساماندهی روستا

تابستان 1376

بنياد مسكن استان لرستان

مشاور مطالعات و تهيه طرح هاي هادي روستايي

1375

مهندسين مشاور هادي

انجام مطالعات و تدوين فرايند برنامه ريزي پارك موزه جنگ

تابستان 1374

شركت صنايع بتن شهر كرد

(مقيم در پروژه سيمان هگمتان)

كارشناس دفتر فني

1/1372 تا 1/1373

بنياد مسكن استان لرستان

همکاری بصورت پاره وقت

تابستان 1371

 

شهریور  ماه 1391