بنام خدا

 

رزومه مسعود معصومي

1- مشخصات فردي:

نام: مسعود

نام خانوادگي:معصومي 

سال تولد: 1349

شغل كنوني: کارشناس مسئول شهرسازی و معماری دفتر فني استانداري استان تهران

آدرس وب سايت: http://www.m-masoumi.com

آدرس پست الكترونيكي: m_masoumi33@yahoo.com

2- عضويت در تشكل هاي حرفه اي:

·         عضو سراي اهل قلم.

·         عضو خانه کتاب.

·         كارشناس رسمي دادگستري در رشته برنامه ریزی شهری( شهرسازی).

·        عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در رشته شهرسازی. ( پایه یک)

·        عضو گروه تحقق تخلفات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان استانداری و ادارات تابعه.( از 1388 تا 1394)

·        عضو جامعه شهرسازان ایران.

·        عضو افتخاری گروه تخصصی رشته شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

·        عضو شورای سازمان میادین میوه و تره بار ملارد. ( از 1388 تا کنون)

·        کارشناس نمونه دفتر فنی استانداری در سال 1390.

·        عضو کمیته تخصصی رشته برنامه ریزی شهری- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه. ( این کمیته وظیفه بررسی و اعطاِء صلاحیت کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری و همچنین رسیدگی به تخلفات کارشناسان را بر عهده دارد).

·        عضو هیات مدیره سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر شهریار(از 1389 تا 1392)

·        عضو کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری گلستان در استان تهران. (1392 تا 1394)

·        عضو کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری چهاردانگه در استان تهران( 1394 تا کنون) این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر عهده دارد و نوعی دادگاه اداری محسوب میگردد.

 

3- تحصيلات دانشگاهي:

ليسانس: رشته جغرافـیا و برنامه ريزي شهري _دانشگاه تبريز _ فارغ التحصيل بهمن ماه 1371- معدل 06/17

فوق ليسانس: رشته شهرسازي ( گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي ) - دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي- فارغ التحصيل بهمن ماه1378- معدل 54/15

عنوان رساله دوره كارشناسي ارشد: برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري منطقه اي - نمونه موردي استان همدان  1378

 

۴- نوآوری ها در عرصه شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای و برنامه ریزی گردشگری:

۴-۱)- نوآور و معرف علمی گردشگری الکترونیک . تعریف تدوین و چاپ مقاله با عنوان گردشگری الکترونیک ( Electronic Tourism ) یا ( E-tourism) در ایران در نشریه جهان هوانوردی در: نشريه صنعت حمل و نقل،مردادماه 1383 ، صص70-72.

۴-۲)- نوآور تعریف و تصویب پارك هاي چند عملكردي یا پارکهای بحران( Mixed use parks  ) بصورت رسمي در استان تهران و ایران. ( پاركهاي چند عملكردي داراي دو عملكرد اصلي هستند. در مواقع بحران براي اسكان موقت و امداد و نجات و در مواقع عادي بعنوان پارك و فضاي سبز استفاده ميشوند.) این پیشنهاد به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تقدیم گردید و در تبصره (۳) ذیل مصوبه مورخ 10/3/89 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان طرح تدقیق طرح تدقیق کاربری ها   اعمال شد.

۴-۳)- نو آور و ارائه دهنده ایده تفکیک پارکینگ های عمومی با امکان صدور سند ششدانگ برای هر واحد پارکینگ از پارکینگ های عمومی. این رویکرد به امکان فروش و واگذاری و رونق ایجاد پارکینگهای عمومی منجر میگردد. دستورالعمل تدوین و به تمام دستگاهها ابلاغ گردیده است.

۴-۴)- شناخت و معرفی علمی ‹‹ گردشگری انتظار›› Expectation Tourism   در عرصه برنامه ریزی گردشگری. این موضوع طی مقاله ای در کشور بلزیک نشر گردید.

۴-۵)- ارائه ایده تجمیع شرح خدمات تهیه ‹‹ طرح های جامع و هادی شهری›› با ‹‹ طرح های احیاء و بهسازی بافت های فرسوده››  و ‹‹ طرح های توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی ›› به وزارت راه و شهرسازی.که مورد استقبال وزارت راه و شهرسازی واقع و منجر به تغییر شرح خدمات و ادغام ‹‹ طرح های توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی ››  با ‹‹ طرح های تفصیلی بهسازی بافت فرسوده›› و مفهوم جدید بافت ناکارآمد و پایدار سازی سکونتگاهها توسط وزارت راه و شهرسازی شد.

۴-۶)- ارایه ایده قایل شدن مدت اعتبار برای مصوبات کمیسیون های ماده (۵) و کارگروه زیربنایی و شهرسازی که تایید و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مصوب گردید.

۴-۷)-  ارایه ایده جبران حقوق مالکانه مالکینی که املاک آنها اعم از عرصه و یا اعیانی در طرح تعریض پیشنهادی طرح های توسعه شهری واقع است از طریق تعیین ضابطه برای کل محور و املاک طرفین معبر. این ایده به شهرداری ها امکان میدهد تا با بکار گیری یک روش ساده رضایت مالکین را برای آزاد سازی مساحت واقع در اصلاحی معابر شهری راحت تر جلب نمایند. در این ایده متناسب با میزان مساحت زمین و ، نوع کاربری، ارزش زمین و اعیانی و ...، به ازاء مقدار اصلاحی و تعریض، مقداری تراکم تشویقی به مالکین واگذار میگردد. بعنوان نمونه به ازاء هر دو متر مربع باغ واقع در اصلاحی ، میزان 1 متر مربع اعیانی مازاد بر ضابطه، و به ازاء هر ۳ متر مربع زمین با کاربری مسکونی ، معادل 1 متر مربع تراکم مسکونی مازاد بر ضابطه به مالک تعلق میگیرد. مالک نیز میزان اصلاحی را برای اجرای معبر بصورت رایگان به شهرداری واگذار می نمایند. این روش دارای مزایایی است: الف)- از تعدد  پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده ۵ کاسته میشود. ب)- بروکراسی اداری کمتر است. ج)- شهرداری در پاسخگویی به شهروندان وحدت رویه دارد د)- تعریض معبر تسریع میشود. و ... .  این روش در شهر پاکدشت، شهریار و .. استان تهران بکار گرفته شده است.

۴-۸)- پیشنهاد جرم شناختن ساخت و ساز غیر مجاز. ساخت و ساز غیر مجاز یکی از مشکلات گریبانگیر شهرسازی و معماری در ایران و بخصوص در استان تهران است. تخلفات ساختمانی اغلب منتهی به رای ابقاء و جریمه میگرد. آراء تخریب نیز اغلب اجرایی نمیگردند.  در صورت اجرا شدن نیز عملاٍ تبعات اغلب منفی اجتماعی مالی را بدنبال خواهند . چرا که تخریب ابنیه مسکونی و فعالیتی مالکین و شهروندان منجر به ضایع شدن منابع مالی و به نحوی ثروت ملی میگردد. به همین دلیل اینحانب در سال 1388 پیشنهاد‹‹ جرم شناختن ساخت و ساز غیر مجاز ›› را ارایه نمودم. موضوع بصورت لایحه مطرح و در زمان سفر رییس جمهور محترم و هیات همراه به استان تهران در سال 1388 مصوب شد. و مقرر شد تا وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی در این زمینه لایحه ای را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

 

۵- سوابق فعالیت هاي علمي و تحقيقاتی:

۵-1 : نوع فعاليت: تاليف و نشر كتاب

عنوان كتاب چاپ شده: سابقه برنامه ريزي گردشگري در ايران

موضوع: برنامه ريزي ملي، شهري و منطقه اي گردشگري

وضعيت چاپ: منتشر شده

ناشر: انتشارات سميرا

شابك: 0-17-8955- 964- 978

 Description: D:\masomi\Front Page\Front Page\F Farsi\Back.JPG

۵-2 : نوع فعاليت: تاليف و نشر كتاب

عنوان كتاب چاپ شده: درآمدي بر رويكردها در برنامه ريزي توسعه گردشگري محلي، شهري و منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي گردشگري

وضعيت چاپ: منتشر شده

ناشر: انتشارات سميرا

شابك: 7-21-8955-964-978

Description: D:\masomi\Front Page\Front Page\F Farsi\Dar 1.JPG   Description: D:\masomi\Front Page\Front Page\F Farsi\Dar 2.JPG

۵-3 : نوع فعاليت: تاليف و نشر كتاب

عنوان كتاب چاپ شده: ماهيت گردشگري ( ابعاد اقتصادي،اجتماعي-فرهنگي ،سياسي و محيطي گردشگري )

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

وضعيت چاپ: در سال 1385 به چاپ رسيده است

ناشر: انتشارات پيك كوثر

شابك: X -4 -95736- 964  

Description: 1

 

۶ - مقالات انگلیسی

6-1: Published Article

Title: Introduction of Expectation Tourism

·    Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, Vol. 86, special edition, 2017, p. 919 – 928

·    http://popups.ulg.ac.be/0037-9565/index.php

·      Acceptance letter

·      Magazine   /     http://miar.ub.edu/issn/0037-9565#پ

 

6-2: Published Article

Title: Innovating A New Idea Namely: Disaster Park (Multi Use Park)

·   International Journal of Scientific Study , June 2017 , Vol 5 , Issue 3

·   http://www.ijss-sn.com/june-2017-issue---others-specialties.html

·      Acceptance letter

·      Magazine

6-3: Published Article

Title: Introducing a New Idea: Severance of Public Parking in Iran

·    Modern Applied Science; Vol. 11, No. 9; 2017

·    http://www.ccsenet.org/journal/index.php/mas/issue/view/1891​

·      Acceptance letter

·      Magazine

6-4: Published Article

Title: Introducing a New Practical Model for Road Widening - Experience

of Tehran Province in Iran

·       The Turkish Online Journal of Design Art and Communication.  TOJDAC 

DECEMBER 2017 - ISSN: 2146-5193 - December 2017 Special Edition

DOI: 10.7456/1070DSE

 

·    http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME7-DCMSPCL.html

·      Acceptance letter

 

·      Magazine7- مقالات فارسی

7-1 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: رويكرد و فرايند برنامه ريزي فراگير بلند مدت توسعه گردشگري

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي گردشگري

چاپ شده در: مجموعه مقالات علمي و تخصصي « شهرسازي و معماري»  استان هاي كشور-كتاب نخست،مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري،تهران،1384صص 130-146.

 

7-2 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله : روز جهاني اسكان بشر - سال2004

موضوع: شهرسازي

چاپ شده در: نشريه ساخت و ساز،سال پنجم ، شماره 38 ، مهرماه 1383 ، صص60-62.

 وب سايت نشريه : http://www.ae-mag.com

 

7-3 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: گردشگري الكترونيك

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

چاپ شده در: نشريه صنعت حمل و نقل،مردادماه 1383 ، صص70-72.

وب سايت نشريه : www.iran-transportation.com  http://

 

7-4 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: نقد و بررسي رويكرد برنامه ريزي جامع در برنامه ريزي هاي شهري و منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري

چاپ شده در: نشريه ساخت و ساز،سال چهارم ، شماره 28 ، مهرماه 1382 ، صص60-66.

وب سايت نشريه : http://www.ae-mag.com

 

7-5 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: فرايند برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري

موضوع: برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري

چاپ شده در: نشريه ساخت و ساز،سال چهارم ، شماره 25 ، خردادماه 1382 ، صص65-69.

وب سايت نشريه : http://www.ae-mag.com

 

7-6: نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: ماهيت محيطي فعاليت گردشگري

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

چاپ شده در: نشريه پيام سبز،سال دوم ، ديماه 81 ،شماره 12،صص36-37. و سال دوم، شماره13و14 ، بهمن و اسفند 81،صص22-23.

 

7-7 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: توانايي ها و تنگناهاي توسعه گردشگري استان همدان از ديدگاه توسعه منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي توسعه گردشگري

چاپ شده در: مجموعه مقالات همايش شناخت استعداد هاي بازرگاني- اقتصادي استان همدان،تهران،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،1378،صص 319-348.

 

7-8 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: مروري تطبيقي بر برنامه ريزي گردشگري در ايران و نمونه هايي از ساير كشورها

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي گردشگري

چاپ شده در: نشريه « شوراها » ، سال دوم، شماره 20 ، اسفند 1386، صص: 8-13.

 

7-9 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: ضرورت گنجانده دروس مرتبط با ساخت و ساز در مقاطع تحصيلي در ايران

موضوع: شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي

چاپ شده در: نشريه پيام نظام مهندسي ساختمان استان تهران شماره 7 شهريور 1387 دوره چهارم سال سيزدهم صص 37-41.

وب سايت نشريه : http://www.nezammohandesiteh.ir

 

7-10 : نوع فعاليت: تاليف و نشر مقاله

عنوان مقاله: نقد و بررسی مصوبه مورخ 5/5/88 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران « تفویض اختیار تصویب طرح های جامع نقاط شهری ، ( با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها).

موضوع: شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي- حقوق شهری

چاپ شده در: نشريه شوراها، سال چهارم تیرماه 1389- صص 32- 40.

 

7-11 : نوع فعاليت: تالیف و نشر مقاله

عنوان مقاله: نقد و بررسی مصوبه مورخ 27/12/86 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران « دستورالعمل ترویج شهرکسازی در کشور و نحوه صدور پروانه تاسیس شهرک و نحوه بهره برداری از آنها ››

موضوع: شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي- حقوق شهری

چاپ شده در: نشريه علمی، پژوهشی ، آموزشی شهر آوای تهران ،شماره اول تابستان 1395- صص 34- 35.

 

7-12 : نوع فعالیت : تالیف و نشر مقاله

عنوان مقاله: نوآوری و معرفی کاربری جدید با عنوان پارک بحران (پارک چند عملکردی)

موضوع: شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي مدیریت بحران

چاپ شده در: نشريه علمی، پژوهشی ، آموزشی شهر آوای تهران ،شماره سوم تابستان 1396- صص 18- 23.

 

۸- تحقیقات نشر نشده

8-1 : نوع فعاليت: تحقيق

عنوان تحقيق: نيازهاي اطلاعاتي در برنامه ريزي گردشگري منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي شهري و منطقه اي

توضيح: چاپ نشده است.

 

8-2 : نوع فعاليت: تحقيق

عنوان تحقيق: مجموعه سوالات اساسي در خصوص تشخيص الگوي گردشگري در برنامه ريزي گردشگري منطقه اي

موضوع: برنامه ريزي گردشگري در گستره شهري و منطقه اي

توضيح: چاپ نشده است.

 

8-3 : نوع فعاليت: ترجمه و تحقيق

عنوان تحقيق: شاخص هاي توسعه شهري و منطقه اي

موضوع: شهرسازي

توضيح: چاپ نشده است.

 

8-4 : نوع فعاليت: تحقيق

عنوان تحقيق: گردشگري انتظار

موضوع: برنامه ريزي گردشگري

توضيح: چاپ نشده است.

 8-5 : نوع فعاليت: ترجمه و تحقيق

عنوان تحقيق: رويكرد مشاركت مردمی در برنامهريزي توسعه گردشگري

موضوع: برنامه ريزي گردشگري شهري و منطقه اي

توضيح: چاپ نشده است.

 

 

 

 

 9- عمده ترين سوابق حرفه اي

 محل/سازمان اشتغال به كار

نوع همكاري

مدت همكاري

استانداري تهران

مسئول گروه شهرسازي و معماري

دفتر فني- حوزه معاونت امور عمراني

ارديبهشت ماه 1387 تا كنون

استانداري تهران

کارشناس شهرسازي و معماري

 

آبان 1379 تا ارديبهشت ماه 1387

سازمان  ایرانگردی و جهانگردی

کارشناس  برنامه ربری گردشگری- 

همکاری پاره وقت-

پاییز و زمستان 1380

وزارت مسكن و شهرسازي

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن

http://www.icic.gov.ir

كارشناس تجزيه و تحليل داده و اطلاعات

8/1376 تا 8/1379

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

همکاری پاره وقت در تهیه طرح ساماندهی روستا

تابستان 1376

بنياد مسكن استان لرستان

مشاور مطالعات و تهيه طرح هاي هادي روستايي

1375

مهندسين مشاور هادي

انجام مطالعات و تدوين فرايند برنامه ريزي پارك موزه جنگ

تابستان 1374

شركت صنايع بتن شهر كرد

(مقيم در پروژه سيمان هگمتان)

كارشناس دفتر فني - مترور

1/1372 تا 1/1373

بنياد مسكن استان همدان

همکاری بصورت پاره وقت در زمینه تهیه  طرح های هادی روستایی

تابستان 1371